Over ons

De aanzet van de Dansbank werd gegeven onder impuls van Danspunt, IVV en VVKB, uit nood aan het ontsluiten en delen van dansmateriaal. In 2020 besloten deze drie partijen de handen in elkaar te slaan om dit project te realiseren.

Danspunt

Danspunt is de sparringpartner van al wie gebeten is door dans.

De sidekick van dansers, makers en docenten.

De linker- en rechterhand van scholen, gezelschappen en dansfans pur sang.

Voorbij alle stijlen ondersteunen wij aanstormend talent, creëren wij kansen en zetten wij dans op de kaart – in Vlaanderen, Brussel en ver daarbuiten.

Zoek je een podium, vorming, advies?

Wil je dans kennen, kijken, voelen?

Danspunt maakt de vloer vrij voor inspirerende ontmoetingen en artistieke expressie.

Kom langs en

dans

danser

danst.

Instituut Vlaamse Volkskunst

Het Instituut voor Vlaamse Volkskunst vzw (IVV) bestudeert en verspreidt Vlaamse volksdans, bijhorende muziek, streekdrachten en vendelspelen. Binnen dit domein van immaterieel cultureel erfgoed verzorgt het IVV publicaties, cursussen, demonstraties en begeleiding.

logo_ivv

VVKB

De Vlaamse VolksKunstBeweging heeft als doel het ondersteunen, het in stand houden van de Vlaamse volkskunst en erfgoed, en het aanmoedigen van de vernieuwende tendensen in de Vlaamse volkskunst.

De werking van VVKB wil zich vooral toespitsen op 2 peilers:

  • Op technisch gebied - via cursussen, ontmoetingsdagen, nationale en internationale uitwisselingen - een bijdrage leveren tot het verspreiden, en in stand houden van oude en nieuwe Vlaamse volksdansen, voor kinderen, jeugd en volwassenen. VVKB mikt hier vooral op Vlaamse volkskunst in de brede zin van het woord, waar naast dansen eveneens volwaardige aandacht besteed wordt aan volksmuziek, verantwoorde klederdracht, volksgebruiken en –tradities, vendelzwaaien ...
  • Op sociaal vlak het stimuleren en bevorderen van onderlinge contacten tussen de groepen en volkskunstbeoefenaars.