Hoe werkt het?

WELKOM BIJ DANSBANK!

Deze website bundelt dansbeschrijvingen uit verschillende collecties volks-, wereld-, folklore- en traditionele dansen. Hier kan je terecht voor inspiratie en opzoekingswerk, maar ook om zelf materiaal (dansen) te delen. Het is een dynamisch project, een website in opbouw, ‘work in progress’. We hopen dat dit een veelgebruikte tool wordt voor en door dansers, groepen, leerkrachten, dansleiders en choreografen.

Waarom Dansbank?

De aanzet van de Dansbank werd gegeven onder impuls van Danspunt, IVV en VVKB, uit nood aan het ontsluiten en delen van dansmateriaal. Aanvankelijk zal je hier voornamelijk dansbeschrijvingen terugvinden uit de collecties van VVKB en IVV. Gaandeweg willen we Dansbank openstellen voor iedereen die graag zijn collectie - al dan niet zelfgecreëerde - volksdansen wil delen met mededansers en groepen.

Zelf ook toevoegen?

De website zit nog in een opstartfase. Het is wel al mogelijk om zelf dansen toe te voegen. In deze fase gebeurt dat nog via een persoonlijke aanvraag. Contacteer Leen Devyver (leen@danspunt.be), medewerker erfgoed bij Danspunt, om verdere afspraken te maken.

Wat toevoegen?

Voeg dansen toe waarvan je zeker bent dat je de toestemming hebt om ze op dit platform te plaatsen. De juridische kant kan je binnenkort hier raadplegen, in de praktijk vragen we je vooral om je ‘gezond verstand’ te gebruiken en materiaal te plaatsen waarvan je zeker bent.

Op kwalitatief vlak wil Danspunt de toevoegers aanmoedigen om zoveel mogelijk materiaal rond de dans te delen. Een dansbeschrijving met een filmpje is immers gemakkelijker om mee aan de slag te gaan dan wanneer er enkel een beschrijving ter beschikking is. Er is een vrij in te vullen vak waarin je extra info kan delen (verwijzingen naar je groep, andere online informatie, bundels die je nog kan verkrijgen …). Kijk ook op voorhand na of de dans al toegevoegd werd door een andere gebruiker. Als je jouw versie een waardevolle toevoeging vindt, kan deze zeker worden geplaatst.

Toekomstige projecten rond Dansbank

Niet iedereen heeft ervaring met video's maken. Daarom zetten we enkele projecten op om jullie hierin te ondersteunen:

  1. Hulp bij het maken van videomateriaal van dans(en) waar (nog) geen opnames van bestaan.

    In de komende maanden (voorjaar/zomer 2023) organiseren we een trefdag in onze danszalen waarbij we een professionele filmmaker de dans(en) laten filmen. Deze opname kan je gebruiken om toe te voegen aan de Dansbank, en uiteraard ook voor eigen promotie.

    We bekijken ook de mogelijkheid om een professionele filmmaker te laten langskomen op locatie, eventueel tijdens een repetitie of een optreden. We bespreken elke aanvraag apart en kijken hoe en wanneer dit georganiseerd kan worden.
  2. Gedetailleerde video’s van danspassen.

    Danspunt zal in samenwerking met IVV en VVKB filmmateriaal maken van aparte danspassen. Zo kan je goed aflezen hoe de pas juist in elkaar zit en heb je minder moeite om filmmateriaal te analyseren.

Hulp of meer info nodig?

Contacteer Leen, ze maakt graag tijd vrij om te luisteren en je te begeleiden om met de Dansbank aan de slag te gaan.